Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις - Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος agrotika-nea.nws.gr τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία, αυστηρώς και αποκλειστικά υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων του agrotika-nea.nws.gr μόνο εφόσον τους κατανοεί και αποδέχεται πλήρως. Η εξακολούθηση της χρήσης του agrotika-nea.nws.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά δικαιώματα

Ο σεβασμός των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και διάδοσης του λόγου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση συνιστά βασική αρχή που διαπνέει τη λειτουργία της διαδικτυακής ιστοσελίδας agrotika-nea.nws.gr, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης ειδησεογραφικών γεγονότων και λοιπών ελεύθερα προσβάσιμων ενημερωτικών στοιχείων. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν συγκαταλέγονται στο agrotika-nea.nws.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Προσωπικά δεδομένα

Το agrotika-nea.nws.gr δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του site, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR

To agrotika-nea.nws.gr στα πλαίσια του GDPR έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να τηρήσει το νέο πλαίσιο κανόνων που ισχύουν. Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων. Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το agrotika-nea.nws.gr ζητάει την ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του με σκοπό την επικοινωνία μαζί τους.
To agrotika-nea.nws.gr χρησιμοποιεί το email που δίνει ο χρήστης στην σελίδα επικοινωνίας για λόγους επικοινωνίας και μόνο. Το email αποθηκεύεται στην Βάση Δεδομένων του agrotika-nea.nws.gr.
To agrotika-nea.nws.gr δεν χρησιμοποιεί και δεν αποθηκεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
To agrotika-nea.nws.gr δεν καταγράφει την IP των χρηστών.
Κανένα προσωπικό δεδομένο και για κανένα λόγο δεν δίνεται σε τρίτους πριν την ρητή συγκατάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας.
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ανα πάσα στιγμή την ενημέρωση, αλλαγή ή διαγραφή του email επικοινωνίας και οποιουδήποτε άλλου προσωπικού στοιχείου που έχει δώσει στο agrotika-nea.nws.gr μέσω της σελίδας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
Το agrotika-nea.nws.gr έχει δώσει έμφαση στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας της ιστοσελίδας και των δεδομένων που αυτή τηρεί, όπως και για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων και λογισμικού.

Διαφημίσεις

Το agrotika-nea.nws.gr μπορεί να εμφανίζει στους χρήστες του διαφημίσεις μέσω των υπηρεσιών Google DFP, Google Adsense ή άλλους παρόχους διαδικτυακής διαφήμισης. Όλες οι διαφημίσεις είναι ανώνυμες (non personalised ads serving), κανένα προσωπικό δεδομένο δεν καταγράφεται από τις υπηρεσίες αυτές, και συνεπώς δεν εμφανίζονται προσωποποιημένες διαφημίσεις. Οποιαδήποτε χρήση ή αποστολή cookies από τρίτους παρόχους διαφήμισης γίνεται αποκλειστικά για την βελτίωση της εμφάνισης της εκάστοτε διαφήμισης.

Σήματα

Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των λογοτύπων, επωνυμιών και εμπορικών σημάτων του δικτυακού τόπου agrotika-nea.nws.gr οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας του agrotika-nea.nws.gr και των παρεχομένων σε αυτό υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικά κατά κυριότητα στους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Το agrotika-nea.nws.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία αναφέρεται ή/και παραπέμπει μέσω «διαδικτυακών συνδέσμων» (links), διαφημιστικών συμβόλων (banners) ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί άμεσα και απευθείας στους αντίστοιχούς διαδικτυακούς τόπους και διαδικτυακές σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους. Η λειτουργία του agrotika-nea.nws.gr είναι τέτοια ώστε να αναδεικνύονται σαφώς οι «πηγές» κάθε αναφοράς ή παραπομπής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ρητώς απαγορεύεται στους επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας η αντικατάσταση αυτών με το λογότυπο ή την επωνυμία του agrotika-nea.nws.gr σε περίπτωση περαιτέρω αναπαραγωγής της είδησης.

Το agrotika-nea.nws.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο agrotika-nea.nws.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αποκλεισμός ευθύνης για προτροπές / συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο agrotika-nea.nws.gr αποτελούν πληροφοριακή μετάδοση για τον επισκέπτη / χρήστη του agrotika-nea.nws.gr και δε δύνανται να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου

Το agrotika-nea.nws.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου των στοιχείων ή πληροφοριών που αναρτώνται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου αυτών. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του agrotika-nea.nws.gr μπορεί τυχόν να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το agrotika-nea.nws.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο στους επισκέπτες/χρήστες μέσω στις υπηρεσίες του agrotika-nea.nws.gr. Οι επισκέπτες/χρήστες του agrotika-nea.nws.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν το ρίσκο έκθεσης σε εξωτερικό περιεχόμενο και τη σχετική ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του agrotika-nea.nws.gr δεν ευθύνονται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Μεταβατικές διατάξεις

Το agrotika-nea.nws.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου Το agrotika-nea.nws.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τμήμα ή το σύνολο των υπηρεσιών του.

Trademarks

TWITTER, TWEET, RETWEET and the Twitter logo are trademarks of Twitter, Inc. or its affiliates.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το agrotika-nea.nws.gr παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απο εδώ.